logo

Horizon Villa Rates

SEASON DATES Dates UK Rates USD Rates
Low 4th January 2020 3rd April 2020 £1,095.00 $1,565
Peak 4th April 2020 17th April 2020 £1,375.00 $2,015
Mid 18th April 2020 3rd July 2020 £1,195.00 $1,715
High 4th July 2020 28th August 2020 £1,245.00 $1,865
Mid 29th August 2020 20th November 2020 £1,195.00 $1,715
Low 21st November 2020 18th December 2020 £1,095.00 $1,565
Peak 19th December 2020 8th January 2020 £1,375.00 $2,015
Low 9th January 2021 26th March 2021 £1,095.00 $1,650
Peak 27th March 2021 9th April 2021 £1,375.00 $2,240
Mid 10th April 2021 2nd July 2021 £1,195.00 $1,790
High 3rd July 2021 27th August 2021 £1,245.00 $2,240
Mid 28th August 2021 19th November 2021 £1,195.00 $1,790
Low 20th November 2021 17th December 2021 £1,095.00 $1,650
Peak 18th December 2021 7th January 2022 £1,375.00 $2,240
Low 8th January 2022 8th April 2022 £1,095.00 $1,695
Peak 9th April 2022 22nd April 2022 £1,375.00 $2,240
Mid 23rd April 2022 1st July 2022 £1,195.00 $1,865
High 2nd July 2022 2nd September 2022 £1,245.00 $2,240
Mid 3rd September 2022 25th November 2022 £1,195.00 $1,865
Low 26th November 2022 16th December 2022 £1,095.00 $1,695
Peak 17th December 2022 6th January 2023 £1,375.00 $1,940